Przyrząd zaprojektowany został w celu pomiaru siły, przy której następuje zerwanie kołka oraz sprawdzenia czy kołki wytrzymują siły ustalone w normie. Dodatkowe funkcje i osprzęt pozwalał również na:
pomiar siły, przy której następował wcisk kołka
ograniczenie przesuwu części ruchowej testera w danym zakresie
kontrola prędkości przesuwu w czasie rzeczywistym
dane z tensometra zapisywane w komputerze lub na karcie
czy zamocowanie elementów badanych w imadle
sterowanie z pulpitu operatorskiego