Modernizacja została zlecona w celu poprawy jakości wyrównywania stosów blatów sosnowych a także zwiększenia zakresu rozsuwu ścian wyrównujących, tak aby zmieściły się w maszynie większe elementy które nie były przewidziane we wcześniej produkcji. Zmodernizowane zostały również transportery rolkowe automatycznie napędzane, w celu lepszego dopasowania do procesów produkcyjnych a całą maszynę wzmocniono dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi.


Nasi automatycy napisali program dostosowany do wymagań klienta i usprawniający proces produkcyjny pod kątem wydajności, wygody obsługi, bezpieczeństwa i dodanie operacji dla nowych produktów. Maszyna została przewieziona i zmontowana przez firmę SCANWIR a po uruchomieniu w linii i sprawdzeniu wszystkich procesów firma przeprowadziła szkolenie personelu.