Cała linia została zaprojektowana według preferencji i indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o liczne rozmowy zarówno z zarządem jak i poszczególnymi pracownikami przypisanymi do każdego ze stanowisk.

Linia pozwala usprawnić proces składania produktu poprzez szybki montaż wcześniej zamocowanych i zbazowanych elementów które następnie w sposób automatyczny lub pół automatyczny zostają połączone. Kolejne kroki montaży na poszczególnych stanowiskach są pod ścisłą kontrolą programu zgodnie z myślą metody KANBAN .
System sterowania linii może być w dowolnym momencie zmieniony przez kierownika dzięki połączeniu z Internetem i programu napisanego blokowo co pozwala na swobodną ingerencję w prace pracowników i dalsze doskonalenie procesu.


Przemysł: AUTOMOTIVE


Główne parametry:
(możliwość dostosowania do potrzeb)
• Możliwość składania 6 rodzajów łóżek
• Zdalne sterowanie procesami
• Wydajność: 100 szt. / zmianę